>Seguidor solar FEiNA SF28

Seguidor Solar FEiNA SF28

Especificacions Seguidor Solar FEiNA SF28

- Màstil que es posa en una columna de ferro (Galvanitzat)
- Tub mòbil que gira al voltant del màstil (Galvanitzat i cincat)
- Roda dentada Mòdul 6, Diàmetre 1008mm, moviment horari.
- Roda dentada Mòdul 6, Diàmetre 1008mm, moviment inclinació.
- Eix, diàmetre 165 mm, L=2800 mm, d’inclinació de l’estructura. (Galvanitzat).
- Dos conjunts motor amb els seus engranatges, el seu vis sense fi, el seu interruptor comptavoltes i la seva caixa de protecció.(Galvanitzat i cincat).
- Dues barres travesseres de 5 metres, per a suportar les barres transversals (Galvanitzat)
- Una caixa electrònica amb les connexions pels motors i els microrruptors.

Està dissenyat per a suportar vents de 140 km/h amb 28 m2 de superfície de panells.

Funcionament

Una vegada entrada a la pantalla la data, hora i coordenades del lloc, amb els polsadors s’apunta el seguidor al Sol.

Seguidor Solar FEiNA SF28

A partir d’aquest moment el Seguidor Solar FEiNA SF28 ja funciona.
Cada X minuts (entre 1 i 90, segons s’hagi programat), calcula la posició i mou el Seguidor Solar FEiNA SF28 si cal.

Al moment que es pon el Sol, o sigui que la inclinació del Sol sobre l’horitzó és negativa, el Seguidor Solar FEiNA SF28 torna cap a l’est i es posa prop de l’horitzontal (uns 80 graus respecte la vertical).

Al moment que surt el Sol, el Seguidor Solar FEiNA SF28 torna a posar-se gairebé vertical. A partir d’aquest moment fa de nou el moviment normal diürn.

Es poden connectar tots els Seguidors Solars FEiNA SF28 d’una planta des d’un control central.

 

 

 

Anemòmetre GPS Manual de Xarxa
Sonda solar Característiques Fonament
Manual d’Instal·lació Certificat CE

Comments are closed.