>Seguidor Solar FEiNA SF20

Seguidor Solar FEiNA SF20

Especificacions Seguidor Solar FEiNA SF20 

- Màstil que s’insereix al formigó (Galvanitzat i zincat)
- Tub mòbil que gira al voltant del màstil (Galvanitzat i zincat)
- Roda dentada Mòdul 6, Diàmetre 720mm, moviment horari (alumini de fosa).
- Roda dentada Mòdul 6, Diàmetre 720mm, moviment inclinació (alumini de fosa, trempat).
- Eix, diàmetre 100 mm, L=1500 mm, d’inclinació de l’estructura. (Galvanitzat i cincat).
- Dos conjunts motor amb els seus engranatges, el seu vis sense fi, el seu interruptor
comptavoltes i la seva caixa de protecció.(Galvanitzat i zincat).
- Dues barres travesseres de 5 metres, per a suportar les barres transversals (Galvanitzat)
- Una caixa electrònica amb les connexions pels motors i els microrruptors

Està dissenyat per a suportar vents de 140 km/h amb 20 m2 de superfície de panells.

 

 

Seguidor Solar FEiNA SF20

 

Funcionament

Una vegada entrada a la pantalla la data, hora i coordenades del lloc, amb els polsadors s’apunta el Seguidor Solar FEiNA SF20  al Sol.

A partir d’aquest moment el Seguidor Solar FEiNA SF20 ja funciona.
Cada X minuts (entre 1 i 90, segons s’hagi programat), calcula la posició i mou el seguidor si cal.

 

 

 

 

Seguidor Solar FEiNA

 

Al moment que es pon el Sol, o sigui que la inclinació del Sol sobre l’horitzó és negativa, el Seguidor Solar FEiNA SF20 torna cap a l’est i es posa prop de l’horitzontal (uns 80 graus respecte la vertical).

Al moment que surt el Sol, el Seguidor Solar FEiNA SF20 torna a posar-se gairebé vertical. A partir d’aquest moment fa de nou el moviment normal diürn.

Es poden connectar tots els Seguidors Solars FEiNA SF20 d’una planta des d’un control central.

 

 

 

Anemòmetre GPS Manual  de Xarxa     Certificat CE
 Sonda solar  Característiques Fonaments
 Manual  d’Instal·lació

Comments are closed.