>Seguidor Solar FEiNA SF09

Seguidor Solar FEiNA SF09

Especificacions Seguidor Solar FEiNA SF09

És un seguidor de dos eixos. Això dóna possibilitats a altres aplicacions solars que requereixin un bon apuntament.
S’hi pot adaptar qualsevol tipus de panells, tant si són fotovoltaics com tèrmics, sense més eines que una clau anglesa.

Dimensions: 3x3m (9 m2).

 

 

 

 

 

Funcionament

Una vegada entrada a la pantalla la data, hora i coordenades del lloc, amb els polsadors s’apunta el Seguidor Solar FEiNA SF09 al Sol.

A partir d’aquest moment el Seguidor Solar FEiNA SF09 ja funciona.Cada X minuts (entre 1 i 90, segons s’hagi programat), calcula la posició i mou el Seguidor Solar FEiNA SF09 si cal.

Al moment que es pon el Sol, o sigui que la inclinació del Sol sobre l’horitzó és negativa, el Seguidor Solar FEiNA SF09 torna cap a l’est i es posa prop de l’horitzontal (uns 80 graus respecte la vertical). Al moment que surt el Sol, el Seguidor Solar FEiNA SF09 torna a posar-se gairebé vertical. A partir d’aquest moment fa de nou el moviment normal diürn. Es poden connectar tots els seguidors d’una planta des d’un control central.
Es subjecta a terra o sobre una teulada mitjançant cargols. És un seguidor de dos eixos. Això dóna possibilitats a altres aplicacions solars que requereixin un bon apuntament.

Alta mobilitat:
- Eix vertical: de 90º a – 90º;
- Eix horitzontal de 0 a 70º.

Pot suportar vents de més de 140 km/h.

Està controlat per un micro processador amb rellotge intern que calcula la posició segons l’hora, el dia i la latitud del lloc.
El consum entre l’electrònica i els dos motors és ínfim, uns 3 w.h cada dia (menys del 0,1% de la generada per les plaques).

Amb el Seguidor Solar FEiNA SF09 es pot obtenir un increment d’energia respecte plaques inclinades fixes:

- Superior al 33% anual;
- Fins al 50% a l’estiu;
- Fins al 20% a l’hivern.

Per la seva simplicitat, és altament fiable, segur i econòmic. Hi ha una pantalla LCD amb 4 línies amb:

- Data i hora;
- Programa d’auto-diagnosi.

Seguidor Solar FEiNA SF09

Seguidor Solar FEiNA SF09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantitat de terreny ocupat pels seguidors en una planta solar és sempre la mateixa tan si els seguidors són molt grans com molt petits. Per exemple, una planta de 500 kwp amb seguidors de 2 eixos i panells del 15% de rendiment, necessiten a la latitud 40º una superfície de terreny d’uns 24.000 m2, tant si es fa amb seguidors molts petits com amb seguidors immensos.

 

 

 

Anemòmetre GPS Manual de Xarxa          Certificat CE
Sonda solar Característiques Manual d’Instal·lació

Comments are closed.