>Seguidor solar FEiNA SF70-1EH

Seguidor solar FEiNA SF70-1EH

El seguidor solar FEiNA SF70-1EH és un seguidor d’un eix horitzontal que pot ser personalitzat per adaptar-se a qualsevol mida de panell fotovoltaic o tèrmic.

Seguidor solar FEiNA SF70-1EH

El seguidor solar FEiNA SF70-1EH té una superfície útil de 70 metres quadrats, però el seu disseny modular fa que es pugui instal·lar en longituds diferents per fer front a obstacles en els llocs d’instal·lació.

Els seguidors solar FEiNA SF70-1EH es poden connectar en xarxa de forma que des d’un sol punt es pot controlar tot un camp de seguidors. En aquest punt central hi ha una unitat de GPS, que proporciona la posició i l’hora i un anemòmetre per protegir els seguidors en el cas de condicions de vent extremes.

Les capacitats de xarxa també permeten el control remot i la programació. Això significa una reducció de costos de Manteniment.

El seguidor solar FEiNA SF70-1EH incorpora un sistema de control totalment programable, que inclou un precís “backtracking”. La funció del “backtracking” és la d’evitar ombres als panells. Així, calcula la posició del Sol al llarg de l’any i si calcula, en una planta, que el seguidor de davant li pot fer ombra, es posa més horitzontal, a fi d’evitar-la, resultant en una major densitat de kW per unitat de superfície. Superior fins i tot a la dels panells fixos.

Seguidor solar FEiNA SF70-1EH

En una aplicació típica, el seguidor d’un eix horitzontal pot augmentar el rendiment dels panells de silici de placa plana entre 10% i 28% en comparació amb les instal·lacions fix.

 

DADES FÍSIQUES

 

DADES ELÈCTRIQUES

 
Tipus 1 eix Voltatge 12 V
Llarg 24 metres Corrent 4.0 A
Alt eix 1,6 metres Consum 10 Wh/ dia
Ample 3 metres Precisió de seguiment en est-oest
Resistència al vent 140 Km / h

CAPACITATS

 
Pes total 640 kg Àrea 23,5 m x 3 m
    Potència instal·lada (aprox.) 10 kW
    Capacitat en pes 1000 kg

 

Anemòmetre GPS Manual de Xarxa
SF40-1H Manual d’Instal·lació Fonament 1 Fonament
CaracterístiquesCertifcat CE SF70-1EH Manual d’Instal·lació Catàleg

Comments are closed.