>Micro onduladors per autoconsum

 

feinapdfCatalogue EVT300&560feinapdfEVB202 Datasheet

Avantatges que aporta instal·lar micro onduladors ( microinverters )

-          Son hermètics, es posen darrere els panells, no molesten i no ocupen lloc a cap espai interior.

-          Com que a partir de cada panell ja surt en alterna de 220V, les pèrdues per efecte Ohm son inferiors.

-          Els cables no han de ser tan gruixuts, per tant hi ha un estalvi en cables.

-          Hi ha més simplificació en cablejat. Per tant, menys temps i diners en fer la instal·lació.

-          Si a un panell li toca una mica d’ombra, aquell panell farà menys energia, però no afectarà a l’energia que facin la resta de panells. 

           Per això el sistema és molt més eficient.

-          Si un panell dóna menys energia perquè està danyat, des del monitor de control podem saber exactament quin és i canviar-lo.

-          Una averia d’un panell no afectarà als demés panells.

Comments are closed.