En aquest sector, està entre les 5 empreses més antigues del món, i entre les 10 amb més potència instal·lada.
La nostra filosofia és la d'oferir uns productes fiables i a bon preu per tal d'incentivar la utilització de l'energia solar, cosa indispensable si volem que s'imposi i fer així un món més net.