>Seguidor solar FEiNA SF45

Seguidor solar FEiNA SF45

Especificacions Seguidor solar FEiNA SF45

-Barra que s’insereix al formigó (Galvanitzat).
-Tub mòbil que gira al voltant de la barra (Galvanitzat i pintat).
-Roda dentada Mòdul 10, Diàmetre 1000 mm, moviment horari (acer d’alta resistència).
-Roda dentada Mòdul 10, Diàmetre 1000 mm, moviment inclinació (acer d’alta resistència).
-Eix, diàmetre 200 mm, L=3400 mm, d’inclinació de l’estructura. (Galvanitzat).
-Dos conjunts motor amb els seus engranatges, el seu vis sense fi, el seu interruptor comptavoltes i la seva caixa de protecció.(Galvanitzat i zincat).
-Dues travesseres de 7 metres, per a suportar les barres transversals (Galvanitzat).
-Una caixa electrònica amb les connexions pels motors i els microruptors.

Està dissenyat per a suportar vents de 140 km/h amb 45 m2 de superfície de panells.(Configuració quadrada).

 

 

 

Seguidor solar FEiNA SF45

Funcionament

Una vegada entrada a la pantalla la data, hora i coordenades del lloc, amb els polsadors s’apunta el seguidor solar FEiNA SF45 al Sol.

A partir d’aquest moment el seguidor solar FEiNA SF45 ja funciona.

Cada X minuts (entre 1 i 90, segons s’hagi programat), calcula la posició i mou el seguidor solar FEiNA SF45 si cal.

 

 

 

Al moment que es pon el Sol, o sigui que la inclinació del Sol sobre l’horitzó és negativa, el seguidor solar FEiNA SF45 torna cap a l’est i es posa prop de l’horitzontal (uns 80 graus respecte la vertical).

Al moment que surt el Sol, el seguidor solar FEiNA SF45 torna a posar-se gairebé vertical.
A partir d’aquest moment fa de nou el moviment normal diürn.

Es poden connectar tots els seguidors solar FEiNA SF45 d’una planta des d’un control central.

 

 

 

Anemòmetre GPS Manual de Xarxa
Sonda solar Característiques Fonament
Manual d’Instal·lació Catàleg Certificat CE

Comments are closed.